BURSA HUNGARICA felsőoktatási pályázat

 

Galgagyörk község Önkormányzata ezennel kiírja a BURSA HUNGARICA FELSŐOKTATÁSI ÖNKORMÁNYZATI ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZATOT felsőoktatási hallgatók, illetve felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára.

 

A pályázatok beadási rendje. A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerében pályázói regisztráció szükséges, melynek elérése: https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx

A regisztrációt követően lehetséges a pályázati adatok feltöltése a csatlakozott önkormányzatok pályázói részére. A személyes és pályázati adatok feltöltését követően a pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva kell a Hivatalnak benyújtani.

A pályázati kiírás teljes szövege itt, két pályázat van. 

AZ ’A’ a „szokásos”, erre pályázhatnak a JELENLEG MÁR EGYETEMEN, FŐISKOLÁN TANULÓK!

’A’ pályázat : http://www.emet.gov.hu/felhivasok/bursa_hungarica10/

A ’B’-re az pályázhat aki most fog érettségizni vagy nem vették fel idén egyetemre

a) a 2017/2018. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolások;

b) felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe még felvételt nem nyert érettségizettek;

c) és a 2018/2019. tanévtől kezdődően felsőoktatási intézmény keretében teljes idejű (nappali munkarend) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben kívánnak részt venni.

d) A pályázók közül csak azok részesülhetnek ösztöndíjban, akik a 2018. évi felvételi eljárásban először nyernek felvételt felsőoktatási intézménybe, és tanulmányaikat a 2018/2019. tanévben ténylegesen megkezdik.

’B’ pályázat : http://www.emet.gov.hu/felhivasok/bursa_hungarica11/

A pályázat benyújtási határideje: 2017. november 07.

A Képviselő-testület a pályázatokról egyedileg dönt 2017. december 07-ig.

  

Vissza a főoldalra

Kiegészítő információ