Rendelettár

 

Galgagyörk község Önkormányzat

Hatályos Rendeletei

 

 

ÉV

SZÁMA

CÍME

MÓDOSÍTÁS

2002.

4/2002. (III.28.)

Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól

5/2006. (IV.11.) rendelet

13/2008. (XII.05.) rendelet

1/2012. (I.12.) rendelet

8/2012. (III.13.) rendelet

 

5/2002. (III.28.)

Az országzászlóra vonatkozó előírásokról és feltételekről, valamint a középületek és közterületek fellobogózásáról

 

2003.

10/2003. (X.01.)

A köztisztaságról és a környezetvédelemről

6/2005. (IX.12.) rendelet

7/2005. (IX.29.) rendelet

13/2011. (III.28.) rendelet

21/2011. (XI.30.) rendelet

11/2012. (V.02.) rendelet

2004.

5/2004. (II.02.)

A községi címer és zászló használatának rendjéről

11/2012. (V.02.) rendelet

 

6/2004. (II.02.)

Galgagyörk község közművelődéséről

 

 

11/2004. (VII.01.)

A talajterhelési díjról

7/2006. (V.08.) rendelet

EGYSÉGES SZERKEZET

 

12/2004. (VII.28.)

Szabályozási terv és egységes helyi építési szabályzat

9/2012. (IV.06.) rendelet

7/2016. (VII.29.) rendelet

8/2016. (IX.08.) rendelet

2005.

7/2005. (IX.29.)

A helyi állattartás szabályairól

11/2012. (V.02.) rendelet

 

8/2005. (IX.29.)

A polgármesteri hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről

11/2007. (VI.01.) rendelet

13/2007. (XI.05.) rendelet

EGYSÉGES SZERKEZET

 

10/2005. (XI.02.)

A Helyi Hulladékgazdálkodási Tervről

 

2006.

5/2006. (IV.11.)

Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 4/2002. (III.28.) r. módosítása

 

 

7/2006. (V.08.)

A talajterhelési díjról szóló 11/2004. r. módosítása

 

 

14/2006. (IX.04.)

A galgagyörki kitüntetések alapításáról és adományozásának rendjéről

13/2012. (X.11.) rendelet

 

15/2006. (IX.04.)

A temetőkről és a temetkezésről

 

 

17/2006. (XII.18.)

Az egészségügyi alapellátás körzeteiről

 

2007.

11/2007. (VI.01.)

A köztisztviselők közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló 8/2005. (IX.29.) r. módosítása

 

 

13/2007. (XI.05.)

A köztisztviselők közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló 8/2005. (IX.29.) r. módosítása

 

2008.

7/2008. (VII.02.)

A közterületek használatáról

8/2008. (IX.04.) rendelet

5/2014. (IV.01.) rendelet

 

8/2008. (IX.04.)

A közterületek használatáról szóló 7/2008. (VII.02.) r. módosítása

 

 

 

13/2008. (XII.05.)

Az önk. vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 4/2002. (III.28.) r. módosítása

 

 

16/2008. (XII.16.)

Az önk. képviselők tiszteletdíjáról sz. r. hatályon kívül helyezése

 

 2011.

4/2011. (I.29.)

A vállalkozók kommunális adójáról szóló helyi rendeletek hatályon kívül helyezéséről

 

 

5/2011. (I.29.).

A gépjárműadóról szóló helyi rendeletek hatályon kívül helyezéséről

 

 

8/2011. (II.28.)

A közterületek használatáról szóló rendeletek hatályon kívül helyezése

 

 

10/2011. (II.28.)

A házasságkötésről és egyéb családi eseményekről

 

 

11/2011. (III.11.)

A község 2011. évi költségvetéséről

22/2011. (XI.30.) rendelet

 

12/2011. (III.28.)

A sportról és az önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatairól

 

 

13/2011. (III.28.)

A köztisztaságról és a környezetvédelemről szóló 10/2003. (X.01.) r. módosítása

 

 

14/2011. (V.02.)

A közoktatási díjak alapításáról

 

 

15/2011. (V.02.)

Az önkormányzat 2010. évi költségvetési zárszámadásáról

 

 

21/2011. (XI.30.)

A köztisztaságról és környezetvédelemről szóló 10/2003. (X.01.) r. módosítása

 

 

22/2011. (XI.30.)

A 2011. évi költségvetésről szóló 11/2011. (III.11.) r. módosítása

 

2012.

1/2012. (I.12.)

Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 4/2002. (III.28.) Kt. r. módosítása

 

 

3/2012. (II.14.)

Térítési díjakról

 

 

 

4/2012. (II.14.)

Az önkormányzati lakások és helyiségek lakbérmértékének megállapításáról

4/2013. (IV.25.) rendelet

 

6/2012. (II.14.)

A közüzemi csatornaművel kapcsolatos rendeletek hatályon kívül helyezéséről

 

 

7/2012. (III.13.)

2012. évi költségvetés

14/2012. (X.17.) rendelet

 

8/2012. (III.13.)

Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 4/2002. (III.28.) Kt. r. módosítása

 

 

9/2012. (IV.06.)

A Helyi Építési Szabályzatról szóló 12/2004. (VII.28.) r. módosítása

 

 

10/2012. (V.02.)

2011. évi zárszámadás

 

 

11/2012. (V.02.)

Szabálysértési tényállást tartalmazó helyi r. szabálysértési tényállásának hatályon kívül helyezéséről

 

 

13/2012. (X.11)

A ggyörki kitűntetések alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 14/2006. (IX.04.) Kt. r. módosítása

 

 

14/2012. (X.17.)

2012. költségvetési rendelet módosítása

 

 

17/2012. (XII.19.)

A tiltott kirívóan közösségellenes magatartásokról szóló 12/2012. r. hatályon kívül helyezése

 

2013.

1/2013. (II.27.)

2013. évi költségvetés

 

 

4/2013 (IV.25.)

A lakbérmérték megállapításáról szóló 4/2012. (II.14.) r. módosítása

 

 

5/2013. (IV.25.)

2012. évi zárszámadás

 

 

6/2013. (IV.25.)

A rendeletek előkészítésében való társ. részvételről szóló 17/2011. r. hatályon kívül helyezése

 

 

10/2013. (VI.27.)

SZMSZ

7/2014. (IX.01.) rendelet

 

11/2013. (VIII.02.)

Közösségi együttélés alapvető szabályai

15/2013. (XI.09.) rendelet

8/2014. (IV.22) rendelet

 

12/2013. (IX.14.)

Államháztartáson kívülre nyújtott támogatásokról

 

 

13/2013. (IX.14.)

A közterületek filmforgatási célú igénybevételéről

 

 

15/2013. (XI.09.)

A közösségi együttélés szabályairól szóló 11/2013. r. módosítása

 

 

18/2013. (XI.26.)

A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról

 

2014.

2/2014. (II.08.)

A helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

 

 

4/2014. (II.28.)

A község 2014. évi költségvetéséről

 

 

5/2014. (IV.01.)

A közterületek használatáról szóló 7/2008. r. módosítása

 

 

6/2014. (IV.01.)

A szociális földprogram működtetéséről

 

 

7/2014. (IV.01.)

SZMSZ módosítása

 

 

8/2014. (IV.22.)

Közösségi együttélés szabályairól szóló 11/2013. (VIII.02.) r. módosítása

 

 

9/2014. (V.13.)

2013. évi költségvetési zárszámadás

 

 

10/2014. (IX.16.)

Letelepedési támogatás

 

2015.

1/2015. (II.10.)

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

6/2015. (VI.19.) rendelet

7/2015. (IX.24.) rendelet

 

2/2015. (II.27.)

2015. évi költségvetés

 

 

3/2015. (II.27.)

A közterület-felügyeleti térfigyelő rendszerről

 

 

4/2015. (V.26.)

2014. évi zárszámadás

 

 

6/2015. (VI.19.)

G.k. Ösztöndíjasa cím alapításáról szóló 20/2011. (X.28.) r. módosítása

 

 

7/2015. (IX.24.)

Szoc. ig. és szoc. ellátásokról szóló 1/2015. (II.10.) r. módosítása

 

 

8/2015. (IX.24.)

Az oktatási támogatásokról

 

 2016.

1/2016. (II.15.)

2016. évi költségvetés

 

 

2/2016. (III.18.)

A helyi adókról

 

 

4/2016. (IV.13.)

Galgagyörk község Ösztöndíjasa

 

 

5/2016. (V.24.)

2015. évi zárszámadás

 

 

6/2016. (V.24.)

Telekadóról

 

 

7/2016. (VII.11.)

A HÉSZ-ről szóló 12/2004. Ör. módosítása

 

 

8/2016. (IX.08.)

A HÉSZ-ről szóló 12/2004. Ör. módosítása